Ortaokulda öğrenim gören öğrencilerim için bilişim teknolojileri ve yazılımı alanıyla ilgili ders notlarım.


Bilgisayar donanımıyla ilgili tüm ders notlarını bu bölümde paylaşımdadır.